วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2553

จากใจอาจารย์

จากใจอาจารย์

ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี้ย่อมมีเหตุและมีผลมีเกิดขึ้นและก็ดับไปฉะนั้นเราได้เกิดขึ้นมาในโลกใบนี้ ขอให้ทุกคนได้เร่งทำแต่คุณงามความดี ความดีหาไม่ยาก ทำไม่ยาก เป็นข้าราชการ ก็เป็นคนดีความดีได้ เป็นพ่อค้าประชาชนทั่วไปก็ทำความดีได้เป็นคนดีของสังคมไม่ทำให้ตนเองหรือผู้อื่นเดือดร้อนของดีที่ได้ไปเราก็ต้องหมั่นทำความดี ใช้ไนในทางที่ดียึดมั่นไม่หลบหลู่ศีลธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ระลึกและบูชาอยู่เป็นประจำย่อมเกิดแต่สิ่งที่ดีงามเสมอไปขอให้ลูกศิษย์ทุกคนรวยเงิน รวยทอง รวยศีล รวยทานรุ่งเรืองค่ำคูณร่ำรวยร่ำรวยเทอญ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น